Skip to main content

Tag: Wijkvereniging

Algemene ledenvergadering

De jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) van de Wijkvereniging Passewaaij is op maandag 25 maart vanaf 20.00 uur in De Stater (inloop vanaf 19.30 uur).

Het bestuur van de wijkvereniging, Aart van Westrienen (voorzitter), Huib Smink (financiën en administratie) en Klazien Kooijman-Wesseling (link met de wijkkrant), nodigt alle leden van harte uit om bij de algemene ledenvergadering aanwezig te zijn. Aan de orde komen een jaaroverzicht van 2023, activiteiten in de Stater, de financiële stand van zaken, samenwerking met andere gebruikers van het gebouw en plannen voor de toekomst.

Wil je je alvast voorbereiden?
Download de agenda 2024, notulen ALV 2023, verslag over 2023 van de voorzitter

We zien je graag op maandag 25 maart

Lentefair Passewaaij

Op zondag 21 april is het in Winkelcentrum Passewaaij Tiel heerlijk shoppen in lentesferen. De lentefair staat vol met kramen met een zeer divers en uitgebreid aanbod aan waren.

Je vindt er lekkernijen, kunt knuffelen met alpaca’s of op ambachtelijke wijze je eigen springtouw maken. Veel te doen, te beleven en veel te kiezen/kopen/proeven. Er is live muziek en volop gezelligheid.

Kom gezellig langs op de Lentefair Passewaaij, zondag 21 april van 12.00 – 16.30 uur.

ZenTangle tekenen

ZenTangle tekenen

Op 20 september is Annet Renniers weer gestart met haar tekenlessen ZenTangle.
Het woord Zen betekent rust, ontspanning, leegmaken. Het woord Tangle betekent wirwar.

Met ZenTangle tekenen focus je op het tekenen van lijnen en patronen. Er zijn veel patronen, wel 3000. Keus te over en je kunt ook zelf patronen bedenken, of een basispatroon aanpassen naar je eigen idee. Door dit toe te passen en langzaam en met aandacht te tekenen creëer je iets moois.

En als je denkt ‘Ik kan niet tekenen’ dan zeg ik, dat je dat wel kunt. We stellen veel te hoge eisen aan ons zelf. Kunt u een lijn, een rondje of een kruisje tekenen, dan kunt u ZenTangle tekenen. Ik leer u stapje voor stapje hoe u patronen opbouwt. Jong en oud kan het. Het brengt plezier, en vanuit plezier komt ontspanning en jouw  eigen creativiteit ontvouwt zich. U zult verbaasd zijn over het resultaat.

Je kunt aanschuiven wanneer je wilt, maar ik hoor het graag even vooraf.  
Deelname 2,50 per keer. Op beide groepen is nog beperkt plaats.  De eerstvolgende lessen zin in de eerste groep op, woensdagmiddag 1 en 29 november, 15.00 – 16.30 uur of  in de tweede groep op 15 november. De kerstworkshop is  voor beide groepen op 13 december (van 13.00 – 14.30 uur of van 15.00 -16.30 uur). U bent van harte welkom.
Informatie en aanmelden bij Annet Renniers, tel. 06 47452720

Informatie over Dementie

Door Klazien Kooijman-Wesseling

Het aantal mensen met dementie stijgt in Nederland, ook in Passewaaij. Deze ziekte komt niet alleen voor bij ouderen, maar ook steeds meer bij mensen tussen de 40 en 60. Circa 1 op de 5 mensen krijgt zelf dementie! Ook hun partners, kinderen en anderen in hun directe omgeving krijgen er dus mee te maken. Misschien kent u zelf iemand die de ziekte heeft.  Alzheimer Nederland doet gericht onderzoek naar deze ziekte voor een betere kwaliteit van leven. Dankzij hun voorlichtingsmateriaal, films en tv programma’s wordt er nationaal meer begrip gecreëerd voor patiënten en hun gedrag.

Wat is dementie?

Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie, een verzamelnaam voor verschillende hersenziektes. Hierdoor kan het bijvoorbeeld lastig worden iets te onthouden of te organiseren, de weg te vinden of spullen terug te vinden. Stemmingsveranderingen komen ook voor. Meer informatie is te vinden op www.alzheimer-nederland.nl

Waar kan ik met vragen terecht als iemand dementie heeft?

In Tiel kennen we het Alzheimer Trefpunt Tiel, dat onder de paraplu valt van Alzheimer Nederland. Het Trefpunt Tiel is bedoeld voor mensen met dementie, hun partners en andere belangstellenden. Elke tweede dinsdagavond van de maand verzorgt een spreker een thema, zoals herkenning van de ziekte, veilig in het verkeer en de rol van een dementieconsulent. Zie de agenda van het Kontakt. Het gaat vooral om informatie uitwisselen, ervaringen delen, elkaar ondersteunen en het vinden van de juiste hulpverlener.

Dementievriendelijk Tiel

In onze regio verzorgt Dementievriendelijk Tiel voorlichting rondom dementie. Opgericht door de gemeente werkt de werkgroep samen met Mozaiek, VPTZ en Alzheimer Nederland om dementie onder de aandacht te brengen van Tielse burgers, scholieren, BOA’s, winkeliers, sport- en wijkverenigingen, etc. De bedoeling is om mensen met dementie zo lang mogelijk deel te laten nemen in de samenleving door middel van de soos, sport, dans en andere activiteiten.

Informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden in Passewaaij in 2024

De Wijkvereniging en Dementievriendelijk Tiel zijn bezig een informatiebijeenkomst in Passewaaij voor te bereiden. Bedoeld voor een ieder die met de ziekte te maken kan krijgen, ongeacht leeftijd, of achtergrond. Op een avond in jan/feb. zal een deskundige vertellen over de achtergronden van de ziekte, het signaleren van de eerste symptomen en hoe daarmee om te gaan. U kunt ook zelf actief deelnemen aan activiteiten en vragen stellen. *Houd de volgende Passewaaijer in de gaten voor de exacte datum en verdere details.

ZenTangle tekenen

Op 20 september en 4 oktober start Annet Renniers weer met twee cursussen om te leren tekenen met de methode van Zentangle.

Maar wat is Zentangle tekenen, zult u zeggen.

Zentangle is komen overwaaien uit Amerika en inmiddels behoorlijk populair geworden. Het is ontdekt door de Amerikaanse artieste/calligrafe Maria Thomas, en meditatiemonnik Rick Roberts.  Rick ontdekte dat Maria net zo ontspannen raakte van het schrijven in schoonschrift en het tekenen van lijnen, als  een monnik die mediteert. En zo besloten zij samen te werken en hebben een mindful manier van tekenen ontwikkeld, genaamd Zentangle. Het woordje Zen staat voor ontspanning, en tangle betekent wirwar.

Zentangle® is een kunstvorm waarbij een klein kunstwerk ontstaat door allerlei kleine, herhalende patronen te tekenen. Deze patronen worden ook wel de “tangles” genoemd. 

Zentangle kun je gebruiken om je eigen creativiteit te stimuleren, je concentratie te verhogen, je gemoedstoestand te veranderen, je vaardigheden met tekenen te ontwikkelen en verbeteren, je zelfvertrouwen te verhogen of gewoon om iets moois te maken.

Annet Renniers is al bezig met Zentangle sinds 2018. Ze heeft zich erin verdiept en het zich eigen gemaakt via online studie. Ze is geen CZT (Gecertificeerd Zentangle Teacher), maar ze wil in haar lessen u vooral het plezier in tekenen bijbrengen. Het is een eenvoudige manier van tekenen, die iedereen zich kan eigen maken. Het enige dat je nodig hebt is een potlood, papier en een fineliner.    

Wanneer zijn de lessen?

De lessen zijn op woensdagmiddag van 15 – 16.30 uur. Locatie: gebouw De Stater, in de ruimte van de wijkvereniging. De Stater vindt u aan de achterzijde van de school de Bataaf, aan de Passewaaijse Hogeweg. U kunt parkeren op Akelei 65, en voor het gebouw zijn ook fietsrekken geplaatst. De ruimte is rolstoeltoegankelijk.

De beide lessen in de maand zijn ongeveer hetzelfde, maar omdat de groepen niet te groot kunnen zijn (maximaal 12 deelnemers), is besloten twee groepen aan te bieden. U kunt dus starten op 20 september óf op 4 oktober. Er is voor iedere groep elke maand dan 1x een tekenles. 

De data voor de eerste groep zijn: 20 september, 18 oktober, 15 november, kerstworkshop 13 december.  De lessen zijn op woensdagmiddag van 15.00 – 16.30 uur.

De data voor de tweede groep zijn: 4 oktober, 1 november, 29 november, kerstworkshop 13 december. De eerste 3 lessen van de tweede groep zijn op woensdagmiddag van 15.00 – 16.30 en de kerstworkshop is op woensdagmiddag 13 december van 13.00 – 14.30 uur.

De prijs voor de lessen is € 2,50 euro per keer, incl. een kop koffie of thee.
Aanmelden van tevoren is gewenst. Wilt u meer informatie bel dan gerust: telefoon 06 – 47 45 27 20.