Skip to main content

Algemene ledenvergadering


Gepubliceerd – 15 maart 2024

De jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) van de Wijkvereniging Passewaaij is op maandag 25 maart vanaf 20.00 uur in De Stater (inloop vanaf 19.30 uur).

Het bestuur van de wijkvereniging, Aart van Westrienen (voorzitter), Huib Smink (financiën en administratie) en Klazien Kooijman-Wesseling (link met de wijkkrant), nodigt alle leden van harte uit om bij de algemene ledenvergadering aanwezig te zijn. Aan de orde komen een jaaroverzicht van 2023, activiteiten in de Stater, de financiële stand van zaken, samenwerking met andere gebruikers van het gebouw en plannen voor de toekomst.

Wil je je alvast voorbereiden?
Download de agenda 2024, notulen ALV 2023, verslag over 2023 van de voorzitter

We zien je graag op maandag 25 maart