Skip to main content

Laatst gewijzigd: 18 februari 2024

Doelstelling Wijkvereniging Passewaaij

Te publiceren gegevens t.b.v. ANBI-registratie Wijkvereniging Passewaaij.

Doelstelling

De vereniging heeft ten doel om een sociaal platform voor de buurt te genereren zodat er een grotere saamhorigheid in de wijk kan ontstaan, alsmede het behartigen van belangen van de bewoners van de wijk, waarbij het algemeen belang voorop staat en niet het individuele belang en voorts al datgene wat met dit doel in de ruimste zin verband houdt, zulks binnen de grenzen als door de wet gesteld.
(gedeponeerde statuten van de vereniging)

Bestuurssamenstelling

Voorzitter
A. van Westrienen

Penningmeester
H. Smink

Vacature!

Secretaris – Vacant
Wij zijn dringend op zoek naar een secretaris voor de Wijkvereniging.

Doelgroep

Bewoners van de wijk Passewaaij in de Gemeente Tiel.

Organisatiegrootte/ omzet

ca. 900 leden

Werelddeel

Europa, Nederland, Gelderland, Tiel, Passewaaij

Statuten

Oprichting en statuten van een vereniging.