Skip to main content
Laatst gewijzigd: 22 maart 2024

3e Ontsluitingsweg passewaaij

Het gaat ons, als bewoners van de wijk Passewaaij, onderdeel van de gemeente Tiel, allemaal aan. Een derde ontslutingsweg voor de wijk. De hele procedure speelt al veel te lang, inmiddels meer dan 25 jaar! We hebben een prachtige wijk, met veel groen, een mooi winkelcentrum, maar het vraagstuk ontsluitingsweg is inmiddels een groot dossier.

Dat we er mogelijk iets langer over doen om de wijk uit te komen is vervelend, maar de veiligheid van vele bewoners in de gemeente Tiel in geval van calamiteiten is een zwaarder wegend feit. Niemand wil opgesloten zitten en verstoken zijn van hulpdiensten in geval van nood!

Project
De westelijke ontsluitingsweg in Tiel is een project dat wordt onderzocht om de bereikbaarheid van de stad en omliggende dorpen te verbeteren. Hier zijn enkele belangrijke punten over dit project:

Doel
De groei van het aantal auto’s en nieuwe (woningbouw)ontwikkelingen zorgt voor toenemende drukte op de bestaande wegen naar en van Tiel. Om de stad en dorpen goed bereikbaar te houden en sluipverkeer door het buitengebied te minimaliseren, wordt onderzocht of een nieuwe weg kan worden aangelegd.

Tracés
Er zijn vier mogelijke tracés voor de westelijke ontsluitingsweg geïdentificeerd:Een tracé ten noorden van de spoorlijn Geldermalsen-Tiel.

  • Een tracé zo dicht mogelijk tegen de zuidkant van de spoorlijn Geldermalsen-Tiel.
  • Een tracé ten zuiden van de spoorlijn Geldermalsen-Tiel, verder van de spoorlijn af.
  • Een tracé tussen buurt 8 in Passewaaij en de toekomstige buurt 9, parallel aan de Ophemertsestraat en de Nieuweweg.

Alternatief onderzoek
Er wordt ook onderzocht of verbeteringen aan de provinciale weg (N834, van en naar de A15) mogelijk zijn, zodat een nieuwe weg misschien niet nodig is.
Doelstellingen: De nieuwe weg zou het verkeer van en naar Tiel tussen Geldermalsen en Tiel-West ontlasten, waardoor files op de A15 en de provinciale weg N834 verminderen.

Meer informatie over dit project is te vinden op de website van de gemeente Tiel.

Al jaren in gesprek

Al jaren praat het bestuur van de Wijkvereniging Passewaaij met de gemeente over de voltooiing van de rondweg en 3e ontsluiting van Passewaaij.

Nu er eindelijk budget is vrijgemaakt om een tracéstudie uit te voeren voor een 3e ontsluiting via Wadenoijen naar de A15 afslag Wadenoijen of Est/Geldermalsen, zijn alle pijlen van projectadviseur Movaris weer gericht op een verbreding van de N834 via de Berenkuil naar de A15 afslag Tiel West.

Zowel Wadenoijen als bewonersgroep N834 (Rauwenhof en Thedinghsweert tot Kapel-Avezaath) hebben de publiciteit op gezocht om omwonenden van deze plannen te informeren en zich te verenigen om protest geluiden te uiten over deze plannen.

Het bestuur heeft een zorgbrief gestuurd naar B&W en alle politieke partijen maar we hebben niet het idee dat dit ook maar iets zal bijdragen aan verdere besluitvorming.

Plan Movares

Movares logo

Movares heeft een onderzoek uitgevoerd, daar een plan en participatieplatform over gemaakt.

Wat zeggen onze buren over de plannen?

Bewoners van de dorpen om Passewaaij heen hebben uiteraard ook een mening over de mogelijke opties waaruit de gemeenteraad moet gaan kiezen.
Wij hebben de links naar de websites met informatie uit de dorpen voor u verzameld. Op deze wijze is het mogelijk een compleet beeld te vormen van de problematiek rondom de 3e onslutingsweg en het doortrekken van de rondweg om de Tielse wijk Passewaaij.