Auteur: Miranda Versteeg

Kinderkledingbeurs

Op zaterdag 1 april 2023 wordt de kinderkledingbeurs georganiseerd.
Van 9.30 – 11.30 uur kan je shoppen in Wijkcentrum de Stater. Ingang aan de Passewaaijse Hogeweg. De parkeerplaats is bereikbaar via de Akelei.


Wat is er te koop?
Er is mooie kinderkleding voor het voorjaar en de zomer van maat 74 tot en met 176. Veel kleding voor kleine prijsjes. Ook veel merkkleding!

Wil je kleding inleveren?
Kleding inleveren en verkopen; mail dan je naam, adres en telefoonnummer naar: creatief@passewaaij.nl

Algemene ledenvergadering

Maandag 13 maart vanaf 20.00 uur houden wij onze algemene ledenvergadering.
Iedereen is hierbij welkom. De avond wordt gehouden in het Wijkcentrum de Stater.

Download hier alvast de agenda, zodat je weet wat er wordt besproken.

Houd de pontjes in de vaart!

Teken de petitie  

Door Klazien Kooijman-Wesseling

Gelderland met zijn prachtige rivierenlandschap is erg in trek bij fietsers en wandelaars vanuit het hele land. Ook vanuit huis kun je een prachtige tocht uitstippelen met een of twee pontjes erin. Het land wordt doorkruist door rivieren en mensen doorkruisen de rivieren graag met een pontje over de Waal, de Lek, de IJssel of de Maas. Hoeveel pontjes er zijn? Teveel kennelijk voor de provincie. De provincie heeft vorig jaar al de subsidiekraan dichtgedraaid. Nu raakt de reservepot leeg en op eigen kracht redden de pontjes het niet.

Belangrijke schakel in woon- werk verkeer

De pontjes worden niet alleen door recreanten gebruikt, maar vooral door scholieren en mensen die hun werk of andere verplichtingen aan de overkant van de rivier hebben. Zij zijn gewend om voor elke overtocht een kaartje te kopen, maar als de Gelderse pontjes voor hun eigen kosten moeten opdraaien, kon zo’n kaartje wel eens onbetaalbaar worden. Als de reguliere gebruikers dagelijks moeten omrijden of alternatief vervoer kiezen kost dat tijd, euro’s en milieuschade. Als je dat bedenkt, dan is een overtocht per (gesubsidieerde) pont een betere keuze.

Wat kost dat nou, zo’n pont?

Voor scholen en gemeenten spelen kosten ook een belangrijke rol. In 2019 heeft de gemeente Tiel daarom het voetveer Pomona tussen Tiel en Wamel verkocht aan een rederij in Zwijndrecht. De veerboot was nog nooit winstgevend geweest en zou de komende 20 jaar naar verwachting zo’n acht ton aan onderhoud kosten. Als de Pomona uit de  vaart is door hoog water of een kapotte schroefas kunnen sommige leerlingen moeilijker naar school komen. In die gevallen zorgt de school of de gemeente voor vervangend vervoer. Voor twee weken, de gemiddelde tijd dat de pont per jaar uit de vaart is, kost dat minimaal  2500 euro. Een schroefas vervangen loopt in de tienduizenden euro’s. Daarnaast moeten de motoren na twaalf jaar worden vervangen; € 90.000. Bijkomend voordeel: de reder kan binnen 24 uur een vervangende pont regelen als de Pomona om wat voor reden dan ook uitvalt.

Pieterpad

Een populaire tocht voor langeafstandswandelaars is het Pieterpad, waarin de pont tussen Millingen aan de Rijn en Pannerden een belangrijke schakel vormt. Helaas is dit één van de drie meest bedreigde Gelderse veren door een ruzie tussen de twee gemeenten en de exploitant. Het stilleggen van deze veerdienst in de wintermaanden dupeert wandelaars van het Pieterpad, maar zou kunnen worden voorkomen als de provincie de algemene belangen dient en bijspringt. De provincie kan hierbij ook de extra bestedingen van toeristen bij de horeca en winkeliers in de regio in zijn overweging meenemen.

Het Gelders Verenfonds

Eind jaren 90 werd de verantwoordelijkheid voor de veerponten overgeheveld van de landelijke overheid naar de provincies. Het Gelders Verenfonds was een feit. Veren met een tekort op de begroting konden ondersteuning krijgen uit het fonds onder bepaalde voorwaarden. Het fonds profiteerde jaren lang van renteopbrengsten, maar die liepen de afgelopen jaren fors terug. De uitgaven namen juist toe. De Provincie Gelderland besloot niet meer financieel bij te dragen waardoor het Verenfonds opdroogt. Naar verwachting is het Verenfonds eind dit jaar uitgeput. Hierdoor dreigt extra prijsverhoging voor gebruikers, minder varen of zelfs verdwijnen voor tientallen ponten.

Maatschappelijke organisaties

Volgens Omroep Gelderland (GLD) dreigen tienduizenden Gelderlanders de dupe te worden van veerboten die kampen met financiële zorgen. Met een petitie wil de Veenpontencoalitie aandacht van de Provincie Gelderland om de veerdiensten niet kopje onder te laten gaan. Deze coalitie vertegenwoordigt maatschappelijke organisaties, zoals de ANWB, de Fietsersbond, Wandelnet en Vrienden van Veerponten.

Teken de petitie

“Na 2023 is het verenfonds in Gelderland leeg, hierdoor dreigt tariefsverhoging, minder varen en zelfs het opdoeken van ponten”, zo staat vermeld bij de online petitie met het verzoek dit te delen. Bij het schrijven van dit artikel stond de teller op ruim 15.110, maar uw steun is meer dan welkom!

Teken de petitie op de website van de Wijkvereniging of op Behoud de Gelderse veren – Petities.nl

Sloop Gymzaal Hooibeestje

Beste bewoner(s),

In oktober ontving u een brief over de komst van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw aan
Hooibeestje 3. In die brief stond ook dat het college van burgemeester en wethouders besloten had de
gymzaal naast het gebouw te slopen. Dat gaat binnenkort gebeuren. In deze brief leest u meer over de
sloop van de gymzaal.

Wanneer begint de sloop?
P. v.d. Berg Sloopwerken uit Echteld begint naar verwachting in de week van 23 januari 2023 met de
sloop. Het werk duurt ongeveer drie weken. De werktijden zijn op werkdagen van 07.00 tot en met 18.00
uur.
LET OP: de definitieve startdatum hangt af van hoe snel bedrijven als Vitens en Liander gas, water en
licht kunnen afsluiten.

Wat merkt u van de sloop?
Het bedrijf werkt op basis van een veiligheids-en sloopplan. Dat houdt onder andere in dat het
sloopgebied wordt gemarkeerd en afgezet met hekken. Voor de sloop is geen vergunning nodig.
Bij sloopwerkzaamheden hoort u geluid. Dat geluid blijft binnen de waarden van het Bouwbesluit. Ook
rijden er in die periode vrachtwagens door de straat om het sloopafval af te voeren.
Hoe ziet het terrein er uit na de sloop?
Het sloopbedrijf maakt de grond gelijk. En verhardt het terrein op dezelfde manier als de rest van de
omgeving.

Heeft u nog vragen?
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, neemt u dan gerust contact op met de heer Jan
Gerrits, U bereikt hem op de volgende manieren: mail jgerrits@tiel.nl, telefoon (0344) 637 320.

Met vriendelijke groet,
C. Ribbers
Projectmanager tijdelijke huisvesting
Deze brief is automatisch aangemaakt en daardoor niet ondertekend

Omgevingsvisie Tiel

Deze maand gaat de gemeente Tiel aan de slag met het maken van de omgevingsvisie. De gemeente maakt die visie graag samen met inwoners, ondernemers, verenigingen en clubs. Daarom heeft de gemeente ons gevraagd om u uit te nodigen om mee te denken!

Lees verder

Informatiebijeenkomst Westelijke Ontsluitingsweg

Door de groei van het aantal auto’s en door nieuwe (woningbouw)ontwikkelingen wordt het steeds drukker op de bestaande wegen naar en van Tiel. Om de stad en de dorpen goed bereikbaar te houden is een nieuwe weg of verbetering van de bestaande weg nodig. In opdracht van de gemeente onderzoekt Advies en ingenieursbureau Movares verschillende alternatieven.

Op donderdag 22 september 2022 zijn er twee informatiebijeenkomsten voor bewoners, ondernemers en andere belangstellenden.

Lees het volledige persbericht van de Gemeente Tiel.


© Wijkvereniging Passewaaij 2023