Skip to main content

Informatie over Dementie


Gepubliceerd – 10 september 2023

Door Klazien Kooijman-Wesseling

Het aantal mensen met dementie stijgt in Nederland, ook in Passewaaij. Deze ziekte komt niet alleen voor bij ouderen, maar ook steeds meer bij mensen tussen de 40 en 60. Circa 1 op de 5 mensen krijgt zelf dementie! Ook hun partners, kinderen en anderen in hun directe omgeving krijgen er dus mee te maken. Misschien kent u zelf iemand die de ziekte heeft.  Alzheimer Nederland doet gericht onderzoek naar deze ziekte voor een betere kwaliteit van leven. Dankzij hun voorlichtingsmateriaal, films en tv programma’s wordt er nationaal meer begrip gecreëerd voor patiënten en hun gedrag.

Wat is dementie?

Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie, een verzamelnaam voor verschillende hersenziektes. Hierdoor kan het bijvoorbeeld lastig worden iets te onthouden of te organiseren, de weg te vinden of spullen terug te vinden. Stemmingsveranderingen komen ook voor. Meer informatie is te vinden op www.alzheimer-nederland.nl

Waar kan ik met vragen terecht als iemand dementie heeft?

In Tiel kennen we het Alzheimer Trefpunt Tiel, dat onder de paraplu valt van Alzheimer Nederland. Het Trefpunt Tiel is bedoeld voor mensen met dementie, hun partners en andere belangstellenden. Elke tweede dinsdagavond van de maand verzorgt een spreker een thema, zoals herkenning van de ziekte, veilig in het verkeer en de rol van een dementieconsulent. Zie de agenda van het Kontakt. Het gaat vooral om informatie uitwisselen, ervaringen delen, elkaar ondersteunen en het vinden van de juiste hulpverlener.

Dementievriendelijk Tiel

In onze regio verzorgt Dementievriendelijk Tiel voorlichting rondom dementie. Opgericht door de gemeente werkt de werkgroep samen met Mozaiek, VPTZ en Alzheimer Nederland om dementie onder de aandacht te brengen van Tielse burgers, scholieren, BOA’s, winkeliers, sport- en wijkverenigingen, etc. De bedoeling is om mensen met dementie zo lang mogelijk deel te laten nemen in de samenleving door middel van de soos, sport, dans en andere activiteiten.

Informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden in Passewaaij in 2024

De Wijkvereniging en Dementievriendelijk Tiel zijn bezig een informatiebijeenkomst in Passewaaij voor te bereiden. Bedoeld voor een ieder die met de ziekte te maken kan krijgen, ongeacht leeftijd, of achtergrond. Op een avond in jan/feb. zal een deskundige vertellen over de achtergronden van de ziekte, het signaleren van de eerste symptomen en hoe daarmee om te gaan. U kunt ook zelf actief deelnemen aan activiteiten en vragen stellen. *Houd de volgende Passewaaijer in de gaten voor de exacte datum en verdere details.