Skip to main content

Tag: Gemeente Tiel

Dickens in Tiel

Stichting Victoriaans – Dickens Tiel is tijdens de Kerstmarkt van de partij

Door: bestuur Stichting Victoriaans Dickens Tiel

Sinds 2021 is de organisatie van het Dickensfestijn over gegaan in andere handen en is de Stichting Victoriaans Dickens Tiel ontstaan. Het bestuur bestaat uit zeven mensen, die met héél véél passie, dit evenement in leven houden.

Festijn Dickens
Hier komt best veel bij kijken. Om een indruk te geven, lichten we een tipje van deze sluier op. Hoewel we er ook weer geen groot geheim van maken, en dat heeft een reden, komen we hier later op terug. Sowieso is alles wat wij doen vrijwilligerswerk en zijn ook wij afhankelijk van vrijwilligers die ons willen helpen om het evenement te doen slagen. En zo komen we op de reden die wij eerder in dit stukje noemden.

Door de vervelende Corona-periode, waardoor het evenement twee keer niet plaats kon vinden, zijn wij best een aantal van onze figuranten kwijt geraakt. Het aantal stond op ongeveer 200 en we zitten nu ongeveer op de helft. Dus je begrijpt dat wij naarstig op zoek zijn naar nieuwe figuranten, die deze passie met ons willen delen.

Sponsoren
Natuurlijk zijn er, aan het realiseren van een dergelijk evenement, kosten verbonden. Denk aan het aanschaffen van attributen om de binnenstad om te toveren naar de tijd van Dickens, dus begin 19e eeuw. Gelukkig beschikken wij over een prachtige collectie kleding, waar we zeker 200 figuranten mee aan kunnen kleden. Veel van deze kleding is geschonken door lieve mensen, maar ook zelf gemaakt door creatieve vrijwilligers/figuranten. Uiteraard ontbreken, naast de prachtige kleding, de pruiken en sierlijke hoeden, niet. Als stichting hebben we te maken met verschillende kosten, waaronder het aanschaffen van nieuwe pruiken. Al deze spullen, kleding en attributen staan ergens opgeslagen en moeten verzekerd zijn. Zo’n verzekering is een jaarlijks terugkerende kostenpost. Daarnaast investeren wij als Stichting in materialen, die het Dickensfestijn meer gezicht geeft. Denk hierbij aan oude fruitkisten, jute zakken, oud ondergoed aan een wasrekje, groente en fruit. Gelukkig hebben wij een vijftiental sponsoren bereid gevonden om ons financieel te steunen. Daarnaast hebben wij het fenomeen “Vriendje Van!” in het leven geroepen. Met een terugkerend, jaarlijkse bijdrage, doneer je een bedrag in de kas van Stichting Victoriaans Dickens? Je kiest je eigen bijdrage en wij zijn je dankbaar voor ieder bedrag.

Dit helpt ons als Stichting en iedereen die zich er mee verbonden voelt.

Na de Corona-periode bleek Kerst 2022 niet haalbaar voor de Stichting om een goed Dickens Festijn neer te zetten. Met pijn in ons hart hebben we het noodgedwongen moeten annuleren. Gelukkig gaan wij dit jaar wel weer “acte de présence” geven tijden de Kerstmarkt in Tiel. We hebben, samen met Hart van Tiel, de handen in één geslagen om er een mooi festijn/kerstmarkt van te maken. Daarom zouden wij het fijn vinden als jullie deelgenoot worden.

Noteer de datum vast in je agenda
17 december a.s. vanaf 12.00 uur begroeten wij je graag in Dickens Town Tiel.

Draag je Stichting Victoriaans Dickens Tiel een warm hart toe en wil je ons steunen, kan dat op de volgende verschillende manieren:

Heb je altijd al eens aan het Dickensfestijn mee willen doen, geef je op via: figuranten@victoriaans-dickens-tiel.nl Je wordt dan, via de mail, door ons benaderd met verdere informatie. Zou je “Vriendje Van!” willen worden, kijk op www.victoriaans-dickens-tiel.nl

Hier vindt je een QR-code, scan deze code en bepaal zelf je bedrag. Wij hopen je, enthousiast gemaakt te hebben en willen je graag de hand schudden op 17 december 2023 tijdens de Kerstmarkt of als je besluit figurant te worden, op één van de pasavonden…   

Het wordt jouw creatie: deftig, werkvolk of straatschoffie… wij hebben de passende outfit!!

Praat mee over de toekomst van Tiel in het VisieCafé

Komt u ook naar één van de VisieCafés over de omgevingsvisie? De omgevingsvisie geeft aan in welke richting de gemeente zich wil ontwikkelen de komende twintig jaar. Hoe ziet Tiel er in 2040 uit? Hoe wonen, werken en leven we dan? We maken de omgevingsvisie graag samen met u. Dus praat mee in het VisieCafé!

De VisieCafés zijn op:

  • dinsdag 4 april in Hotel Van der Valk van 19.30 uur – 21.30 uur
  • woensdag 12 april in de Agnietenhof van 19.30 uur – 21.30 uur
  • dinsdag 18 april in RKBS De Bataaf in het IKC de Stater van 19.30 uur – 21.30 uur

Graag aanmelden

U kunt zich voor de VisieCafés aanmelden op  https://omgevingsvisie-tiel.eventbrite.com

Alle drie de VisieCafés hebben hetzelfde programma. Dus u hoeft zich niet voor alle VisieCafés aan te melden.

Praat mee!

Tijdens de VisieCafés gaan we in gesprek over verschillende thema’s. Bijvoorbeeld over waar we welke huizen kunnen bouwen en over welke voorzieningen belangrijk zijn voor uw buurt. Maar we gaan ook in gesprek over de bereikbaarheid van Tiel, het opwekken van duurzame energie, de toekomst van natuur en landschap en het versterken van het ondernemersklimaat. U kunt bij het aanmelden aangeven over welke thema’s u tijdens het VisieCafé in gesprek wilt.

Vervolg op de ‘Maand van de Toekomst’ De VisieCafés zijn een vervolg op de ‘Maand van de Toekomst’ in januari van dit jaar. We hebben toen met veel inwoners gesproken over wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van Tiel. Ook online gaven honderden inwoners daarover hun mening. De opbrengst van de ‘Maand van de Toekomst’ staat op www.tiel.nl/omgevingsvisie.

Sloop Gymzaal Hooibeestje

Beste bewoner(s),

In oktober ontving u een brief over de komst van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw aan
Hooibeestje 3. In die brief stond ook dat het college van burgemeester en wethouders besloten had de
gymzaal naast het gebouw te slopen. Dat gaat binnenkort gebeuren. In deze brief leest u meer over de
sloop van de gymzaal.

Wanneer begint de sloop?
P. v.d. Berg Sloopwerken uit Echteld begint naar verwachting in de week van 23 januari 2023 met de
sloop. Het werk duurt ongeveer drie weken. De werktijden zijn op werkdagen van 07.00 tot en met 18.00
uur.
LET OP: de definitieve startdatum hangt af van hoe snel bedrijven als Vitens en Liander gas, water en
licht kunnen afsluiten.

Wat merkt u van de sloop?
Het bedrijf werkt op basis van een veiligheids-en sloopplan. Dat houdt onder andere in dat het
sloopgebied wordt gemarkeerd en afgezet met hekken. Voor de sloop is geen vergunning nodig.
Bij sloopwerkzaamheden hoort u geluid. Dat geluid blijft binnen de waarden van het Bouwbesluit. Ook
rijden er in die periode vrachtwagens door de straat om het sloopafval af te voeren.
Hoe ziet het terrein er uit na de sloop?
Het sloopbedrijf maakt de grond gelijk. En verhardt het terrein op dezelfde manier als de rest van de
omgeving.

Heeft u nog vragen?
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, neemt u dan gerust contact op met de heer Jan
Gerrits, U bereikt hem op de volgende manieren: mail jgerrits@tiel.nl, telefoon (0344) 637 320.

Met vriendelijke groet,
C. Ribbers
Projectmanager tijdelijke huisvesting
Deze brief is automatisch aangemaakt en daardoor niet ondertekend

Omgevingsvisie Tiel

Deze maand gaat de gemeente Tiel aan de slag met het maken van de omgevingsvisie. De gemeente maakt die visie graag samen met inwoners, ondernemers, verenigingen en clubs. Daarom heeft de gemeente ons gevraagd om u uit te nodigen om mee te denken!

Lees verder

Informatiebijeenkomst Westelijke Ontsluitingsweg

Door de groei van het aantal auto’s en door nieuwe (woningbouw)ontwikkelingen wordt het steeds drukker op de bestaande wegen naar en van Tiel. Om de stad en de dorpen goed bereikbaar te houden is een nieuwe weg of verbetering van de bestaande weg nodig. In opdracht van de gemeente onderzoekt Advies en ingenieursbureau Movares verschillende alternatieven.

Op donderdag 22 september 2022 zijn er twee informatiebijeenkomsten voor bewoners, ondernemers en andere belangstellenden.

Lees het volledige persbericht van de Gemeente Tiel.