Skip to main content

Sloop Gymzaal Hooibeestje


Gepubliceerd – 14 januari 2023

Beste bewoner(s),

In oktober ontving u een brief over de komst van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw aan
Hooibeestje 3. In die brief stond ook dat het college van burgemeester en wethouders besloten had de
gymzaal naast het gebouw te slopen. Dat gaat binnenkort gebeuren. In deze brief leest u meer over de
sloop van de gymzaal.

Wanneer begint de sloop?
P. v.d. Berg Sloopwerken uit Echteld begint naar verwachting in de week van 23 januari 2023 met de
sloop. Het werk duurt ongeveer drie weken. De werktijden zijn op werkdagen van 07.00 tot en met 18.00
uur.
LET OP: de definitieve startdatum hangt af van hoe snel bedrijven als Vitens en Liander gas, water en
licht kunnen afsluiten.

Wat merkt u van de sloop?
Het bedrijf werkt op basis van een veiligheids-en sloopplan. Dat houdt onder andere in dat het
sloopgebied wordt gemarkeerd en afgezet met hekken. Voor de sloop is geen vergunning nodig.
Bij sloopwerkzaamheden hoort u geluid. Dat geluid blijft binnen de waarden van het Bouwbesluit. Ook
rijden er in die periode vrachtwagens door de straat om het sloopafval af te voeren.
Hoe ziet het terrein er uit na de sloop?
Het sloopbedrijf maakt de grond gelijk. En verhardt het terrein op dezelfde manier als de rest van de
omgeving.

Heeft u nog vragen?
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, neemt u dan gerust contact op met de heer Jan
Gerrits, U bereikt hem op de volgende manieren: mail jgerrits@tiel.nl, telefoon (0344) 637 320.

Met vriendelijke groet,
C. Ribbers
Projectmanager tijdelijke huisvesting
Deze brief is automatisch aangemaakt en daardoor niet ondertekend