Skip to main content

Tag: Hulpgoederen

Wederom een container op transport

Zoals u weet laden vrijwilligers van de Stichting “Vrienden van Suriname” zeer regelmatig containers met hulpgoederen die naar Suriname verscheept worden. Vorige week is weer een container, nu met medische hulpgoederen, geladen.

De kosten van transport van een grote container bedragen ca. € 4.500,-. Het is dan ook zaak om de laadruimte optimaal te benutten. Dat de vrijwilligers daar serieus mee omgaan blijkt wel uit bijgaande foto.

Meer weten over al het goede werk dat de vrijwilligers van deze stichting doen?
Kijk op: www.vriendenvansuriname.nl

Medische hulpgoederen naar Diaconessenhuis

Vrijwilligers van de Stichting “Vrienden van Suriname” gaan op dinsdag, 27 februari as, in samenwerking met de Stichting Switie Marien, weer een super grote container laden. De Stichting Switie Marien is actief voor het Diaconessenziekenhuis in Paramaribo zodat deze keer veel medische hulpgoederen bestemd voor het Diaconessenhuis worden geladen.

Maar we vergeten de andere ziekenhuizen en verpleeghuizen niet, want ook voor hen zullen hulpgoederen geladen worden.

Wie mee wil helpen of bijvoorbeel nog een rolstoel, verband of andere medische hulpgoederen heeft die men wil schenken: we laden die dinsdag bij onze loods aan de Passewaaijse Hogeweg 1 te Tiel.

Overigens: op dinsdag 19 maart aanstaande is het de bedoeling om een container te laden met voornamelijk schoolmeubilair, bestemd voor scholen in het district Nickerie.

Voor meer informatie: zie de website www.vriendenvansuriname.nl of mail naar: wjpvrhee@gmail.com

Container medische hulpgoederen

Vrijwilligers laden de 11e (!!) container vol met medische hulpgoederen.

Vrijwilligers van de Stichting Vrienden van Suriname hebben in december de 11e container geladen met medische hulpgoederen, (ism de St Switi Marien) voornamelijk bestemd voor het Diakonessenhuis in Paramaribo. 

Daarnaast werden er goederen ingeladen voor huize Betheljada, (oa een bed bad, verband en een til lift) voor een patiënt mevrouw Widya (rolstoel, po stoel en scootmobiel)  en goederen voor ’s lands hospitaal en voor de Stichting Kracht voor de Toekomst Stichting Standing Firm. 

Vooraf hadden vrijwilligers al een en ander klaargezet. Jammer genoeg moest men in de stromende regen werken maar dat mocht de pret niet drukken. De container werd bomvol geladen (zie foto’s) Tijdens de lunch werd een visje gegeten (zie foto) en na afloop werden de vrijwillgers  door Jan en Rina ontvangen in hun gezellige kantine van de mini camping Tussen de Dijken. 

Daar werd, onder een drankje en heerlijk Surinaams eten, aangeboden door de St Switi Marien, teruggekeken op het afgelopen jaar. De voorzitter bedankte alle vrijwilligers, waaronder Henk de Vries die samen met zijn partner in Suriname de distributie verzorgen maar nu tijdelijk in Nederland was en natuurlijk de beheerder van de loods Gerrit Kool en de nieuwe “huisbaas” Martin Hakkert. 

We werden ook verrast door de komst van Dennis de Waard van de reder Berkman, die al meer dan 10 jaar de containers van de Stichting regelt. 

De loods staat  nog steeds erg vol. (voor minstens 2 containers aan hulpgoederen) Op dinsdag 23 januari 2024 is het de bedoeling weer een container te laden, nu met vooral schoolmeubilair. 

Namens het bestuur, bedankte de voorzitter een ieder voor hun inzet het afgelopen jaar en wenste henmooie Kerstdagen en een -in alle opzichten- uitstekend 2024 toe.

Zie de website www.vriendenvansuriname.nl

Medische hulpgoederen naar Suriname

Wederom gaan Vrijwilligers van de Tielse Stichting Vrienden van Suriname een container laden. 

Ondanks het feit dat recent nog een container is geladen, staat de loods nog vol met voornamelijk medische hulpgoederen, zoals dozen met desinfecterende gel, verband, rolstoelen, ziekenhuisbedden etc 

Daarnaast hebben vrijwilligers medische hulpgoederen in Druten opgehaald en gaan zij dat nog doen in Almere, Ermelo en Amsterdam.

Deze goederen zijn in Suriname dringend gewenst zodat we die zo snel mogelijk willen verschepen. Op dinsdag, 17 oktober as gaan we daarom weer een container laden.

Plaats: bij onze loods Passewaaijse Hogeweg 1 te Tiel. We willen om 13.00 uur gaan laden en hopen rond 16.30 uur klaar te zijn. In de ochtend gaat Gerrit Kool, de beheerder van de loods, al goederen klaar zetten. Enige hulp kan hij daarbij goed gebruiken. Gerrit heeft het tel. nr. 06 – 4885 9993

Met de Stichting Switie Marien (Diaconessenhuis)  is afgesproken om in december nog een container te laden. Nader informatie hierover volgt nog.

Naast medische hulpgoederen (vooral rolstoelen en verband)  kunnen we nog zeer goed fietsen, kleding en speelgoed gebruiken. 

Graag jullie hulp op dinsdag 17 oktober as.

Voor nader informatie zie de website www.vriendenvansuriname.nl of bel Gerrit Kool

Bijzonder bezoek aan Tiel

Vrijwilligers van de Stichting Vrienden van Suriname waren gisteren weer een container met hulpgoederen aan het laden toen zij een erg opmerkelijk bezoek kregen. Piet Linnebank met zijn collega Henk, van het Nederlands Politie Orkest, kwam met een grote Politie Truck naar de opslagloods. Was er sprake van een grootschalige politieactie? Was men op zoek naar een grote drugszaak? Niets was minder waar. 

De truck was namelijk geladen met allerlei muziekinstrumenten, zoals fagots, drums, saxofoons, bestemd voor het Politieorkest in Suriname. Die werden rechtstreeks in de container geladen. (zie foto) Klesteo, de kledingbank in Tiel, had voor veel zakken met  -overtollige- kleding gezorgd waarmee de instrumenten goed beschermd worden. 

Symbolische overdracht

De heer Sew Soekhlal was als liaison van het Ministerie van Justitie en Politie aanwezig. Als symbolische overdracht overhandigden Piet Linnebank en zijn collega hem een muziekinstrument. De container werd vervolgens propvol geladen met allerlei hulpgoederen.

Fietsen

De oproep om fietsen in te leveren was erg succesvol. Er werden meer dan 20 fietsen -sommigen niet van nieuw te onderscheiden- gebracht. Overigens kan men in Suriname fietsen -ook opknappers- nog goed gebruiken. De fietsen gaan in een volgende container, wellicht al in september, mee.

Zie ook de website www.vriendenvansuriname.nl.