Skip to main content

Wederom een container op transport

Tag(s):

Gepubliceerd – 6 maart 2024

Zoals u weet laden vrijwilligers van de Stichting “Vrienden van Suriname” zeer regelmatig containers met hulpgoederen die naar Suriname verscheept worden. Vorige week is weer een container, nu met medische hulpgoederen, geladen.

De kosten van transport van een grote container bedragen ca. € 4.500,-. Het is dan ook zaak om de laadruimte optimaal te benutten. Dat de vrijwilligers daar serieus mee omgaan blijkt wel uit bijgaande foto.

Meer weten over al het goede werk dat de vrijwilligers van deze stichting doen?
Kijk op: www.vriendenvansuriname.nl