• Home
  • Fotoclub Passewaaij

Laatst gewijzigd: 3 februari 2023

Programma eerste helft 2023

Vrijdag 27 januari

Opdracht: Vuurwerk cq Jaarwisseling
Presentatie: Vakantiereis Fins Lapland (René van der Seijs)

Vrijdag 24 februari

Opdracht: Avondfotografie Buren (uitstapje 25 nov 2022)
Presentatie: Focus Stacking (René Weijers)

Vrijdag 24 maart

Opdracht: Kikkerperspectief
Presentatie: Beoordelingsyteem voor foto’s (Janfolkert Muizelaar)

Vrijdag 28 april

Opdracht: Zwart/Wit
Presentatie: Vakantiereis Myanmar (Tom Vader)

Vrijdag 26 mei

Opdracht: Hoog Water
Presentatie: 

Vrijdag 23 juni

Opdracht: Minimalisme
Presentatie: 

Vrijdag 28 juli

Uitstapje practische avond Tichelgat, Buren

Vrijdag 25 augustus

Opdracht: Macro, vliegbeesten n.a.v. Tichelgat, Buren

Vrijdag 22 september
Vrijdag 27 oktober
Vrijdag 24 november
Vrijdag 22 december
23 december 2022

Kort verslag vrijdag 27 januari 2023

Er was een goede opkomst op de eerste avond van het nieuwe jaar. Een van de dames heeft zich druk gemaakt om voor de clubavond voor iets lekkers bij de koffie te zorgen. Dank hiervoor.
Een lid heeft helaas opgezegd terwijl er tegelijkertijd een nieuw lid heeft aangesloten.
De meerderheid heeft kennis genomen van de fotoclub webpagina op de website van de wijkvereniging. De reacties zijn positief en het is nu aan ons om dit aan te vullen c.q. uit te breiden.

Voor de opdracht van januari “Vuurwerk/Jaarwisseling” zijn 8 inzendingen binnengekomen. Voor het merendeel vuurwerkfoto`s. De inzendingen zijn weer kritisch beoordeeld en de meningen over de getoonde beelden verschillen nogal.
In het tweede deel van de avond hebben we kunnen genieten van de foto’s  van Reinier die onlangs een reis heeft gemaakt naar Fins Lapland.
We hebben de avond afgesloten met een  nieuwjaarsborrel en een hapje.

Voor de volgende clubavond op vrijdag 24 februari staat op de planning:

  • Presentatie: “Avond fotografie Buren”
  • In het tweede deel zal René Weijers een presentatie houden over “Focus Stacking”.

Beoordeelde foto’s januari 2023:
Op alle foto’s geplaatst op deze pagina berust Copyright en zijn eigendom van de maker.

Tom

Huub

René

Maia

Ton

Jan Folkert

Reinier

Lia

Kort verslag vrijdag 23 december 2022

Ondanks de vele afzeggingen heeft de geplande clubavond toch plaats gevonden.

In een gezellige kerst-ambiance en met iets lekkers bij de koffie zijn we toch met goede moed begonnen aan het beoordelen van de ingezonden foto’s. Het thema  voor deze maand was: Laat je mooiste plaatje 2022 zien.
Er waren 9 inzendingen te beoordelen en hier is door de groep ook goed gebruik van gemaakt. Er zijn goede leerzame commentaren gegeven zonder echt negatief te zijn. Maar een enkele keer kan een opmerking “hard” aankomen (het zij zo).

Ook is er in het 2e deel een kort verslag uitgebracht door Rob van Viegen aangaande de nieuwe Website van de wijkvereniging. Het is de bedoeling dat er van ons (de fotoclub) ook een aantal zaken op komen te staan waaronder het jaarprogramma en een kort verslagje van de laatste bijeenkomst. Dit zal zeer binnenkort  gebeuren. Houdt de website in de gaten.

Bij monde van de secretaris van de wijkvereniging is gevraagd of de leden van de fotoclub ook lid zijn van de wijkvereniging. Dit is maar € 8,- per jaar. De wijkvereniging acht dit zeer wenselijk aangezien ook gebruik gemaakt wordt van de goedkope tarieven van de wijkvereniging. Ga even bij uzelf te rade of u al dan niet al lid bent?

De kerstborrel hebben we laten vervallen en gaan nu over tot een “Nieuwjaarsborrel” op de 1e avond in 2023 (27 januari). Voor die avond zal er de volgende opdracht zijn: Vuurwerk cq Jaarwisseling


© Wijkvereniging Passewaaij 2023