Wijkvereniging
Algemeen Nut Beogende Instelling
Datum: 12 juli 2021

Te publiceren gegevens t.b.v. ANBI-registratie Wijkvereniging Passewaaij

Doelstelling
De vereniging heeft ten doel om een sociaal platform voor de buurt te genereren zodat er een grotere saamhorigheid in de wijk kan ontstaan, alsmede het behartigen van belangen van de bewoners van de wijk, waarbij het algemeen belang voorop staat en niet het individuele belang en voorts al datgene wat met dit doel in de ruimste zin verband houdt, zulks binnen de grenzen als door de wet gesteld.
(gedeponeerde statuten van de vereniging)

Bestuurssamenstelling
A. van Westrienen (Voorzitter)
H. Smink (Penningmeester)
J. van der Meer (Secretaris)

Doelgroep
Bewoners van de wijk Passewaaij.

Organisatiegrootte/omzet
ca. 900 leden

Werelddeel
Europa, Nederland, Gelderland, Tiel, Passewaaij

Statuten
Oprichting en statuten van een vereniging.

Financiële gegevens

Activiteiten

Kinderactiviteiten
 • kinderbingo
 • specifieke activiteiten, als kinderboerderij bij kerstmarkt, paaseieren zoeken, e.d.
 • avondvierdaagse
 
Creatieve activiteiten
 • tekenen en schilderen (middag en avond)
 • creatieve avonden (bloemschikken e.d.)
 
Gezelschapactiviteiten
 • klaverjasavonden
 • bridge-ochtenden
 • wijn-, bierproeverijen
 
Ouderen activiteiten
 • koersbalochtenden
 • koffie ochtenden/avonden
 • thema middagen/-avonden
 
Communicatie
 • wijkkrant, maken en bezorgen
 • website, onderhouden
 
Belangenbehartiging
 • communicatie met de gemeente
 • wijkgesprekken met de gemeente faciliteren
 
Beurzen/markten
 • kerstmarkt
 • kindervrijmarkten
 • ruilbeurzen
 • speelgoedbeurzen
 • kinderkledingbeurzen
 
Sociale activiteiten
 • culturele middagen/-avonden
 • vrouwen praatgroepen
 • thema middagen/-avonden

Naar het begin van deze pagina