De Wijk
Project Anders Wonen
Datum: 26 december 2017

Anders Wonen (aan de Reuchlinlaan)

Het College van B&W heeft een besluit genomen om een aantal mensen met psychische problemen te huisvesten in een tijdelijke woonvoorziening tussen de Reuchlinlaan en het LingeWaalpark.

Toen dat bekend gemaakt werd kwamen er direct diverse mensen in het geweer. Wat zou dat betekenen en hoe was het gesteld met de veiligheid. Er werd een informatieavond voor omwonenden georganiseerd en een algemene inloopavond voor andere belangstellenden.

Op die eerste informatieavond bleek dat er nog veel onduidelijk was en dat een inloopavond niet veel zou oplossen. Vervolgens is nog een avond georganiseerd op het gemeentehuis, waar de burgemeester en de betrokken wethouder nogmaals het plan aan verschillende instanties hebben geprobeerd duidelijk te maken. Ook nu weer stuitte beide “partijen” op onbegrip en onduidelijkheden.

17 Januari staat dit punt op de agenda van de raadsvergadering. De inloopavond is op de langere termijn verschoven.

Waar gaat het om. De gemeente wil op deze plek, voor maximaal een periode van 10 jaar, mensen huisvesten die niet (meer) in een normale woonsituatie (rijtjeshuis of galerijflat) kunnen leven en daar momenteel overlast veroorzaken voor buren en andere straatgenoten. De verwachting is, dat ze op deze nieuwe plek die overlast niet zullen veroorzaken, omdat dat een “rustigere” omgeving is. Er worden afspraken gemaakt met hen, waaraan ze zich moeten houden (geen overlast veroorzaken en geen probleem opleveren voor de openbare orde) en als ze zich daar niet aan houden, dan worden ze ook van deze plek verwijderd. Graag wil de gemeente in samenwerking met omwonenden en andere betrokkenen komen tot een “klankbordgroep” of iets dergelijks, om te volgen hoe het gaat en eventuele aanpassingen af te spreken. De mensen waarover het gaat zijn volgens de gemeente uitdrukkelijk geen TBS-ers, geen zedendelinquenten, geen mensen met een pedofiel-strafblad, maar Tielenaren die psychische problemen hebben met “te veel prikkels”.

Er zal geen 24/7 toezicht zijn, maar wel begeleiding vanuit zorginstanties. Volgens de gemeente is die 24/7 toezicht ook niet nodig. Als dat wel nodig zou zijn, komen ze niet voor deze tijdelijke huisvesting in aanmerking. De verwachting is niet dat deze mensen hier 10 jaar komen te wonen, maar dat er het wisselende groep zal zijn, met mensen die na een bepaalde tijd wel weer “gewoon” kunnen wonen.

De omwonenden zijn vooral bevreesd voor de overlast die het mogelijk gaat geven en de aantrekkende werking van andere overlast verzorgers.

Op de website van de gemeente is meer informatie te vinden over dit project en wij zullen op deze plaats ook plek bieden voor andere geluiden. Zowel voor voor- als tegenstanders van dit plan.

Jan van der Meer
Secretaris Wijkvereniging Passewaaij

Naar het begin van deze pagina